Huisarts in actie – Huisartsenpraktijk Endel en Bruinsma – Naarden
Header afbeelding
Comeniuslaan 14 1412GP Naarden Tel:035-6951807

Terug naar overzicht

Huisarts in actie

Beste patiënt van Huisartsenpraktijk Endel,

Op vrijdag 1 juli gaan wij huisartsen uit heel Nederland demonstreren in Den Haag voor behoud van onze huisartsenzorg. Ook wij zullen aan deze protestactie meedoen. Die vrijdag zullen wij alleen voor spoedzorg bereikbaar zijn, omdat een deel van onze medewerkers aanwezig zal zijn in Den Haag. Hieronder leggen wij uit waarom wij deze actie steunen.

De huisartsenzorg zit al jaren in de knel, de werkdruk onder huisartsen neemt toe. Onze stressvolle en soms ongezondmakende maatschappij zien wij terug in de hoeveelheid en complexiteit van de klachten waarmee onze patiënten op het spreekuur komen. Ons vak, onze uitdaging en ons werkplezier, bestaat uit het zo goed mogelijk doorgronden van uw klacht, en hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen. Als huisarts met een eigen praktijk en eigen patiënten weten wij wie u bent, en u kent ons. Dit maakt niet alleen ons vak bijzonder – het maakt het ook beter.

Het is voor ons steeds moeilijker om binnen de tijd die wij per patiënt krijgen de kwaliteit te leveren die wij – als arts én patiënt – verwachten. Daarnaast zijn veel taken uit de ziekenhuiszorg op het bord van de huisarts gekomen. Niet-medische taken nemen wij noodgedwongen op ons, wanneer deze zijn wegbezuinigd bij gemeenten of maatschappelijke organisaties. Op de huisartsenspoedpost, waar wij de diensten doen naast onze dagpraktijk, zien wij zowel het aantal bezoeken als de complexiteit daarvan toenemen. Waarnemers zijn moeilijk te vinden. Wij willen niet klagen, maar dit is de trend en realiteit binnen ons vak anno 2022.

Recent onderzoek van het journalistieke collectief Spit voor De Groene Amsterdammer en Trouw wees uit dat slechts 20% van de huidige huisartsen denkt nog steeds huisarts te zijn over 15 jaar, en lang niet alleen door pensionering. Dit baart grote zorgen, en geeft de ernst van het probleem weer.

Vrijdag 1 juli doet onze praktijk mee aan de landelijke demonstratie. En niet alleen om bovenstaande problemen, die al jaren worden aangekaart. Vooral willen wij laten merken dat de voorgestelde oplossing volgens ons niet de juiste is. Waar wij ontlasting en ondersteuning zouden willen – meer tijd per patiënt, meer mensen door het aantrekkelijker te maken om in de huisartsenzorg te werken, meer vertrouwen in onze kennis en kunde waardoor wij minder defensief hoeven te administreren – wordt er nu vooral gekeken naar kortetermijnoplossingen. Zo liggen er voorstellen om regionale huisartsenposten ook voor zorg overdag te maken, in plaats van het ondersteunen van bestaande huisartsenpraktijken. Dit lijkt een goede oplossing voor nu, maar het accepteert het huidige tekort en kijkt onvoldoende naar wat dit betekend voor de lange termijn. Hiermee komt het hebben van een eigen huisarts in gevaar, en bestaat het gevaar dat wij afglijden naar een systeem waarbij het huisartsenvak een ‘24-uurs huisartsenpost’wordt. Met steeds andere gezichten – voor u en voor ons.

Met deze brief hopen wij u inzicht te hebben gegeven in waar het 1 juli voor ons om gaat. Als u ons wilt helpen, dan kan dat onder andere door het ondertekenen van een brief aan zorgminister Kuipers. Deze hebben wij geprint in de wachtkamer liggen, en zullen wij na de actie bundelen en aan de minister toezenden – net als vanuit huisartsenpraktijken in heel Nederland.

Een warme groet namens het gehele team,

Wouter Endel en Renske Bruinsma, huisartsen

Lees  hier meer over deze actie.

Publicatiedatum: 29-06-2022