Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Endel en Bruinsma – Naarden
Header afbeelding
Comeniuslaan 14 1412GP Naarden Tel:035-6951807

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Bespreek uw klacht met uw huisarts

Als u een klacht hebt, kunt u die het beste eerst bespreken met de betrokken huisarts, waarnemend huisarts, physician assistant of andere betrokken medewerker van de praktijk. Hij of zij kan dan misschien uitleggen waarom voor een bepaalde handelwijze is gekozen. En als hij/zij een fout heeft gemaakt, kunt u samen zoeken naar een oplossing. Misschien vindt u het moeilijk om hier met uw huisarts over te praten; dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Ook ontevredenheid over de assistente, praktijkondersteuner, waarnemend huisarts of de huisartsenpost kunt u met de huisarts bespreken. In een gesprek met wederzijds begrip en respect kunnen vaak misverstanden en vooronderstellingen weggenomen worden, zodat een goede samenwerking mogelijk blijft.

Klacht indienen bij de klachtenfunctionaris

Bent u niet tevreden met de uitkomst van het gesprek, of denkt u dat uw behandelaar zich niet aan de voorschriften houdt, dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Neemt u daarvoor contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NVAZ, mevrouw Versteegh, te bereiken op telefoonnummer 06-22103966.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het Klachtenformulier. De klachtenfunctionaris gaat met beide partijen in gesprek en probeert via bemiddeling tot een oplossing te komen, waar beide partijen zich in kunnen vinden. Het is verstandig om ook op het formulier te zetten wat u wilt bereiken: bijvoorbeeld een excuus van de huisarts of betrokken medewerker of een gewenste verbetering in de organisatie. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem en kan proberen te bemiddelen tussen u en mij. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Geschillencommissie

Meestal komt u met uw huisarts en bemiddeling door de klachtenfunctionaris wel tot een oplossing. Desgewenst kunt u ook een formele klacht indienen bij de Stichting Zorggeschil. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u hier. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden op de website van Stichting Zorggeschil (www.zorggeschil.nl).

Hoe gaat het verder?

Nadat u een klacht heeft ingediend krijgt u binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging van de praktijk. Hierin krijgt u meer informatie over het vervolg.

Kijk voor meer informatie op Thuisarts Klacht indienen